Anastasia Van den Bossche

Kenniscentrum voor buurten en burgerparticipatie

Maak gebruik van een jaarlijkse strategiesessie per programmalijn en schakel onze ervaren experten in voor begeleiding en advies bij lokale projecten.

Terug naar overzicht
Piranha.Extend.Fields.StringField

Anastasia Van den Bossche

Expertise Sociaal kapitaal en gemeenschapsopbouw

Anastasia is antropologe en heeft heel wat ervaring met sociale buurtprojecten. Ze voelt zich comfortabel met zowel onderzoek als terreinwerk, en ontfermt zich over de Hoplr-buurten en buurtzorgmodule. Zij werkt op thema's als inclusie, burgerinitiatieven en sociaal kapitaal.

Dit zijn enkele van haar voornaamste activiteiten bij Hoplr:

  • Ondersteuning Hoplr-buurten en buurtdiagnose
  • Opzetten en begeleiden van buurtprojecten
  • Kennisopbouw & -disseminatie burenhulp en buurtgerichte zorg

Ervaringen

Stad Vilvoorde
Vicinia vzw
VU Amsterdam + ngo’s

Kennis

  • Kwalitatief en etnografisch terreinonderzoek en analyse
  • Burgerinitiatieven verbinden en ondersteunen
  • Buurtdiagnose
  • Asset Based Community Development
  • Stakeholdermanagement

Gerelateerde blogartikels