Kenniscentrum voor buurten en burgerparticipatie

Kenniscentrum voor buurten en burgerparticipatie

Maak gebruik van een jaarlijkse strategiesessie per programmalijn en schakel onze ervaren experten in voor begeleiding en advies bij lokale projecten.

100+ Klanten
45+ Projecten opgestart
500.000 Inwoners ingeschreven

Onze programmalijnen

Buurtzorg

Buurtzorg

Onze kijk

Hoplr brengt mensen samen die behalve hun woonplaats niets gemeenschappelijk hebben. We verbinden buurtbewoners met verschillende achtergronden, moedertalen, opinies, culturen en leeftijden rond allerlei buurtgerelateerde thema’s. Al zijn deze contacten vaak vluchtig, vormen ze toch een belangrijke schakel in het alledaags steunnetwerk. Door de nabijheid, biedt de buurt namelijk een enorm potentieel aan vaardigheden, kennis, tijd, materialen,... Hoplr vergemakkelijkt met andere woorden de toegang tot het sociaal kapitaal en daarmee de inclusie en betrokkenheid binnen de lokale gemeenschap.

"Geen lokale gemeenschap = geen inclusie | Geen betrokkenheid = geen burgerparticipatie"


Onze Expertise


Onze experten hebben een hart en gave voor het verbinden van mensen. Door stakeholders met elkaar te verbinden en ontmoetingen te stimuleren, activeren zij het sociaal kapitaal in de buurt. Achter de schermen masseren ze het sociaal weefsel van de Hoplr-buurten en staan ze onze klanten bij met strategiesessies voor online en offline buurtwerk.

Schakel onze experten in voor jouw project:

 • Uitwerking van buurtverbindende initiatieven
 • Hulpvraag en -aanbod op elkaar afstemmen
 • Stakeholder management en buurtopbouw
 • Analyse van het sociaal DNA
 • Organisatie buurtactiviteiten
 • ...
Buurtzorg

Buurtcommunicatie

Buurtcommunicatie

Onze Kijk

Elke buurt heeft een communicatie-infrastructuur. Deze bestaat uit de kanalen waarlangs bewoners nieuws, ideeën, meningen, hulpvragen,... over de buurt kunnen ontvangen en delen. Ook de dialoog met stakeholders zoals lokale overheden, publieke organisaties, projectontwikkelaars,... vormt daarbij een belangrijke bijdrage. Al deze interacties dragen bij tot de kennis, betrokkenheid en sociale cohesie binnen de buurt.

Een goed functionerende communicatie-infrastructuur is met andere woorden cruciaal richting burenhulp, draagvlakcreatie en burgerparticipatie.

"Buurtcommunicatie leidt tot hogere betrokkenheid. Omgekeerd leent een sterke gemeenschap zich voor vlottere draagvlakcreatie."


Onze Expertise

Helder communiceren is niet alleen een kunst op zich. Het is een belangrijke verantwoordelijkheid wanneer het over buurtgerelateerde materie gaat: draagvlakcreatie, hindercommunicatie, sensibilisering, activering,... Aan de hand van een communicatieplan en toegankelijke taal brengen onze experten jouw boodschap luid en duidelijk over.

Schakel onze experten in voor jouw project:

 • Maximaliseren participatiegraad
 • Communicatiecampagne uitwerken
 • Draagvlakcreatie en expectation management
 • (Complexe of gevoelige materie) toegankelijk schrijven
 • Dialoog aanwakkeren en modereren
 • ...
Buurtcommunicatie

Buurtinspraak

Buurtinspraak

Onze Kijk

Met Hoplr in jouw stad of gemeente, versterk je het engagement op buurtniveau. Sociale cohesie, offline ontmoetingen en betrokkenheid zijn de basisvereisten om betekenisvolle burgerparticipatie te bekomen. Het draait om conversatie, samenwerkingen en vaak zelfs je handen durven vuilmaken. Ga van communiceren naar participeren. Een moderne stad of gemeente luistert,weet wat er leeft en werkt samen met haar inwoners aan een meer kwaliteitsvolle besluitvorming.

"Burgerparticipatie via Hoplr verlegt de focus van het individu naar de lokale gemeenschap. Op die manier betrekken we ook de stille meerderheid."


Onze Expertise

Burgerparticipatie is een belangrijke opgave die uiteenlopende uitdagingen met zich meebrengt. Welke methode is het meest geschikt? Hoe bewaak je representativiteit? Hoe vertaal je een beleidsvraag in een participatievraag? Welke conclusies mag je maken op basis van een bevraging? Onze participatie-experten zijn academische profielen wiens harten sneller slaan voor zowel data-analyse als terreinwerk.

Schakel onze experten in voor jouw project:

 • Stimuleren burgerinitiatieven
 • Plan van aanpak participatieprojecten
 • Begeleiden offline participatiemomenten
 • Opzetten en uitvoeren burgerbevragingen
 • Verwerking, analyse en rapportering
 • ...
Buurtinspraak

Buurtscan

Buurtscan

Onze Kijk

Hoplr gelooft steevast in de kracht van het collectief. Het sociaal kapitaal van een buurt biedt bewoners al wat ze nodig hebben om lokale uitdagingen het hoofd te bieden. Door uiteenlopende stakeholders en hun potentieel in kaart te brengen, worden bewoners en lokale organisaties zich bewust van de immense waarde van buurtrelaties. Daardoor kunnen ze sneller overgaan tot actie, verbreedt het draagvlak en verhogen slaagkansen.

"Een buurtscan is een analyse van de buurt, voor de buurt, door de buurt. Alleen op collaboratieve wijze kunnen we bewoners bewustmaken, engageren en mobiliseren."


Onze Expertise

Ons kenniscentrum is het team bij uitstek om een impactvolle buurtanalyse uit te voeren. Community management, data-analyse en buurtwerking: drie elementen die onmisbaar zijn om de handen in elkaar te slaan richting warme en duurzame buurten. Én toevallig alledrie thema's waarover ons team bakken kennis, ervaring en goesting heeft.

Schakel onze experten in voor jouw project:

 • Projectopzet
 • Representatieve steekproef
 • Diepte-interviews
 • Begeleiding workshops
 • Uitgebreide rapportering
 • ...
Buurtscan

Case studies

Gemeente Opwijk vertelt hoe ze omgaat met de coronadruk

Ook stads- en gemeentebesturen kwamen voor enkele uitdagingen te staan tijdens de coronacrisis. Gemeente Opwijk ziet de invulling van deze uitdagingen in functie van en zelfs gedragen door de lokale gemeenschap. Coördinator informatiebeheer bij gemeente Opwijk, Caroline Verschueren, licht toe.
Gemeenschapsvorming
Lees meer

5 manieren waarop gemeente Waalwijk samen met haar inwoners aan schone buurten werkt

Gemeente Waalwijk zet buurtgerichte communicatie en burgerparticipatie in met het oog op aantrekkelijke buurten. In dit artikel delen we vijf voorbeelden van hoe de gemeente Hoplr inzet om de buurten van Waalwijk mooi en schoon te houden.
Buurtgerichte communicatie
Lees meer

Stad Halle zet representatief stadspanel op voor regelmatige bevragingen

Samen met stad Halle richtten we in het najaar van 2020 het Hals Stadspanel op. Zo’n panel omvat een representatief staal van de bevolking en brengt meningen naar boven van groepen die zich doorgaans minder laten horen.
Burgerparticipatie
Lees meer

Praktijkverhaal: Stad Halle consulteert burgers op straatniveau met geverifieerde enquête

Stad Halle biedt met Hoplr non-stop een communicatielijn én podium aan haar burgers, waarmee ze alle treden van de participatieladder beklimt. In dit praktijkvoorbeeld tonen we hoe Stad Halle uiteenlopende initiatieven neemt om haar burgers te engageren.
Burgerparticipatie
Lees meer

Gemeente Zele geeft het goede voorbeeld en zet Hoplr maximaal in

Gemeente Zele wil Hoplr maximaal benutten. Dit door een veelvoud van departementen aan te sluiten, lokale actoren te betrekken, en een inspirerende communicatiecampagne uit te rollen.
Gemeenschapsvorming
Lees meer

Den Haag: pilot en resultaten van Hoplr community building

In 6 maanden tijd registreerden ruim 4.100 huishoudens (12%) zich voor de 10 buurten die werden geselecteerd voor de Hoplr-pilot in Den Haag. Buren posten gemiddeld 100 buurtberichten en 730 reacties per week, wat neerkomt op een totaal van 66.000 interacties. 72% van de geregistreerde huishoudens gebruikt Hoplr minstens één keer per week.
Gemeenschapsvorming
Lees meer

Stad Brugge op Hoplr: resultaten na succesvol proefproject

Hoplr deed eind vorig jaar haar intrede in het Venetië van het Noorden: een proefproject in samenwerking met Stad Brugge. Inmiddels zijn 14 buurten geactiveerd – goed voor zo’n 3.500 aangesloten huishoudens, meer dan 5.000 geplaatste berichten en 45.000 reacties. Maar wat na enkele maanden het meest opviel, was de hoge betrokkenheid onder de inwoners.
Gemeenschapsvorming
Lees meer

Gemeente Sint-Katelijne-Waver rondt succesvol participatieproject af

Inwoners van gemeente Sint-Katelijne-Waver kregen gedurende juli negen vragen voorgeschoteld op Hoplr. De vragen gingen over verscheidene onderwerpen zoals mobiliteit, huisvesting en milieu. Het project was een overdonderend succes: 1.657 aangesloten huishoudens brachten in totaal 2.207 stemmen en nog eens 190 reacties uit. In totaal wonen zo’n 5.600 huishoudens in Sint-Katelijne-Waver.
Burgerparticipatie
Lees meer

Waar het begon: Mechelen op Hoplr

Momenteel zijn 6285 Mechelse huishoudens actief op het platform, goed voor meer dan 9000 berichten en 45.000 reacties van buren. Daarnaast liggen de activiteit en het engagement op het platform in Mechelen erg hoog: er worden gemiddeld 50 berichten en bijna 300 reacties per week geplaatst. Ook in Olen en Gent is Hoplr inmiddels een succes.
Gemeenschapsvorming
Lees meer

Voortrekker Olen versterkt buurtgevoel met succesverhaal

In het kader van ‘Hart voor mijn buur’ wou het lokaal bestuur van Olen de sociale cohesie onder inwoners verder stimuleren. De nood aan een digitaal buurtforum om het buurtgevoel te versterken bewees zich al snel. In dit artikel beschrijven we hoe men in Olen de afgelopen maanden sociale impact en inclusie heeft weten te realiseren via het digitaal buurtnetwerk Hoplr.
Inclusie en buurtzorg
Lees meer

Ivago versterkt digitale communicatie met Hoplr

De tijd dat communicatie zich louter beperkte tot informatief éénrichtingsverkeer is voorbij. IVAGO was één van de eersten om met Hoplr aan de slag te gaan
Buurtgerichte communicatie
Lees meer

Eerste participatietraject Boechout

Begin dit jaar stelde het kersverse bestuur van Boechout haar nieuwe beleidsnota voor aan de gemeenteraad. Een eerste versie althans, want de gemeente gaf haar inwoners de mogelijkheid om de finale beleidsnota mee vorm te geven aan de hand van 10 stellingen.
Burgerparticpatie
Lees meer

Buurtgerichte communicatie: Stad Antwerpen en Noorderlijn

Welke impact heeft een lokale overheid op het dagdagelijkse leven van haar burgers? Mogelijks is dat een pak meer dan een inwoner in eerste instantie zou denken. Beeld je in: je stapt op maandagmorgen je deur uit, gaat in je auto zitten, rijdt net zoals iedere werkdag de straat uit, en… Lap. Straat onderbroken.
Buurtgerichte communicatie
Lees meer

Documenten / gidsen

Burgerparticipatie:

Hoplr mogelijkheden voor participatie vanuit de lokale gemeenschap
Via Hoplr kunnen buurtbewoners beroep doen op elkaar en op het sociaal kapitaal van de buurt. Sociale cohesie, offline ontmoetingen en dus betrokkenheid zijn de basisvereisten om betekenisvolle inclusie en burgerparticipatie te bekomen.

Positiviteit in buurten:

Hoe we buurten positief en constructief houden tegen verzuring
Sociale media werken verzuring of radicalisering in de hand. Je hoort of leest het wel vaker. Maar klopt dit wel? En heeft dit niet grotendeels te maken met de manier waarop sociale media vandaag zijn georganiseerd?

Praktijkvoorbeelden:

Buurtgerichte communicatie via Hoplr
Hoplr wil buren dichter bij elkaar brengen, maar dat is niet onze enige missie. We willen namelijk ook de brug slaan tussen overheid en de burger. Dit aan de hand van vlotte tweerichtingscommunicatie, burgerparticipatie en functionaliteiten voor buurtwerkers.

Buurtgerichte zorg:

Inspiratie en 10 praktische tips
Een lokale community, waar buren elkaar kennen en zorg dragen voor elkaar. Als buurtwerker wil je meer betrokkenheid en eerstelijnszorg stimuleren binnen de lokale gemeenschap. Een besloten buurtnetwerk als Hoplr kan je ongetwijfeld helpen. Laat je inspireren door deze 10 praktische tips.

Burgers bereiken:

Hoe lokale besturen hun bereik op Hoplr vergroten
In sommige steden en gemeenten loopt het bereik op Hoplr reeds op tot 40% van alle huishoudens. In Boechout, Sint-Katelijne-Waver, Bornem, Schilde, Hove, Olen, Mechelen, Veurne, Ranst en Kalmthout is 30 tot 40% van alle huishoudens aangesloten op Hoplr. Dit komt omdat sommige lokale besturen consequent acties ondernemen die burgers naar het buurtnetwerk helpen.