Wat is buurtzorg?

Wat is buurtzorg?

Buurtzorg omvat elke vorm van hulp en zorg die tussen buurtbewoners wordt verleend. Meestal gaat het over de buurt als eerstelijns schakel binnen het zorgnetwerk van een hulpbehoevend persoon. Daarnaast kan het gaan over het geheel aan uitwisselingen van hulp binnen een buurt, al dan niet ondersteund door de lokale overheid of een zorgorganisatie.

Van digitaal buurtnetwerk naar een zorgzame en inclusieve buurt

Digitaal buurtnetwerk Hoplr (iOS, Android, hoplr.com) biedt gebruikers inzicht in het aanbod van hun buurt: spullen, kennis, vaardigheden, infrastructuur, tijd,... Burgers en lokale instanties doen beroep op de Hoplr-buurt voor allerlei zorg- en hulpvragen.

Elke oproep of uitwisseling van hulp die binnen het buurtnetwerk verschijnt, stimuleert bewoners om hulp te vragen en bieden. De buurt wordt steeds zorgzamer en inclusiever.

Van digitaal buurtnetwerk naar een zorgzame en inclusieve buurt
Liesbeth Lathouwers Buurtwerking gemeente Olen
Voor de opstart van onze buurtwerking zochten we naar een werkbaar systeem om vraag en aanbod van inwoners vlot met elkaar te matchen. Via Hoplr bleek dit verrassend snel te lukken. Hoplr helpt ons om van Olen een warme, zorgzame gemeente te maken. Lees het praktijkverhaal van Olen

Onze tools en diensten

Burenhulp

Verbind hulpbieders met hulpvragers. Buren helpen elkaar aan de hand van hun vaardigheden.

 • Hulpbieders kiezen uit 70+ vaardigheden
 • Hulpbehoevende personen posten een hulpvraag
 • Of ze raadplegen het aanbod in de buurt

Vrijwilligersloket

Schakel vrijwilligers uit de buurt in. Contacteer meteen tientallen lokale vrijwilligers dankzij het vrijwilligersloket.

 • Buren kunnen zich aan gemeente bekendmaken als vrijwilliger
 • Raadpleeg locatie en vaardigheden van alle vrijwilligers
 • Filter en contacteer geschikte vrijwilligers via chat of mail

Geverifieerde accounts

Sluit buurtwerkers of terreinwerkers aan. Geverifieerde accounts krijgen toegang tot alle buurten in het werkingsgebied.

 • Wissel eenvoudig van Hoplr-buurt
 • Kies een icoon en functietitel
 • Wordt het aanspreekpunt van de digitale buurt

Oproepen en vacatures

Lanceer oproepen of vacatures. Verzamel eenvoudig en snel kandidaten via een inschrijvingsformulier.

 • Vraag burgers zich te engageren via een inschrijvingsformulier
 • Publiceer berichten om te informeren, sensibiliseren, betrekken,...
 • Plaats oproepen en berichten in één, enkele of alle buurten 

Mobiele iOS of Android smartphone app

Blijf altijd en overal bereikbaar en op de hoogte van wat er leeft in de buurt.

 • Van buurt wisselen via de app
 • Altijd bereikbaar
 • Ontvang notificaties

Toegankelijkheid

Nieuwe ontwikkelingen worden steeds getoetst aan de WCAG 2.1 richtlijnen voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Kenniscentrum

Onze experten hebben een hart en gave voor het verbinden van mensen. Door stakeholders met elkaar te verbinden en ontmoetingen te stimuleren, activeren zij het sociaal kapitaal in de buurt. Achter de schermen masseren ze het sociaal weefsel van de Hoplr-buurten en staan ze onze klanten bij met strategiesessies voor online en offline buurtwerk.

Schakel onze experten in voor jouw project:

 • Uitwerking van buurtverbindende initiatieven
 • Hulpvraag en -aanbod op elkaar afstemmen
 • Stakeholder management en buurtopbouw
 • Analyse van het sociaal DNA
 • Organisatie buurtactiviteiten
 • ...
Kenniscentrum

Praktijkverhalen

Waarom kiezen voor Hoplr?

Bereik en groei door community building

Wij lanceren het buurtnetwerk Hoplr van A tot Z. Hoplr garandeert een bereik van 15% tot 25% van alle huishoudens tijdens de eerste weken na opstart. Buurten groeien organisch door via mond tot mond reclame.

Bespaar tijd en kosten

Hoplr is een digitaal buurtnetwerk en kenniscentrum voor burenhulp, inclusie en burgerparticipatie. Laat je als klant begeleiden door ons team van experten.

Overstijg diensten en departementen

Eén geïntegreerd Service Dashboard met modules voor alle diensten en departementen. Dit zorgt voor meer transparantie en synergie op de werkvloer.

Technologie in eigen beheer

Wij bouwen alles zelf. Zo kunnen we kort op de bal spelen en zijn we uitgerust voor maatwerk. Onze applicaties worden dagelijks getest door honderdduizenden gebruikers.

24/7 support en expertise

Een complete ontzorging op vlak van community building, support en curatie. Zo houden we Hoplr communities positief en constructief.

Maatschappelijke meerwaarde

Wij verbinden buren en stimuleren offline ontmoetingen, betrokkenheid en sociale cohesie. Hoplr is gebaseerd op wetenschappelijke studie en ontving hiervoor een Europees kwaliteitslabel.

Interesse, kennismaking of vrijblijvende infosessie?

Wij willen Hoplr graag aan jou voorstellen!